zpět na úvod zpět na úvod zpět na úvod zpět na úvod

Aktuality

Naši partneři


Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program zaměstnanost
Ústecký krajMěsto JiříkovMěsto RumburkMinisterstvo práce a sociálních věcí ČRAsociace Poskytovatelů Sociálních Služeb České RepublikyHARTMANN – RICO a.s.
výrobce zdravotnických a hygienických výrobkůINTER META Ostrava s.r.o.
výrobce zdravotnických prostředků a oděvů pro zdravotnictví


Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem je součástí Domova "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov a poskytuje pobytové a sociální služby v režimu domova se zvláštním režimem dle §50 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Domov se zvláštním režimem se nachází v prvním a druhém patře budovy Domova "Srdce v dlaních" v Jiříkově, č. p. 65/2 na k. ú. Filipov a jeho kapacita je 76 míst.

Poslání domova:

Poslání domova se zvláštním režimem je poskytnout pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby ve formě ubytování v pobytovém zařízení sociálních služeb s poskytováním poskytované služby domova se zvláštním režimem na základě individuálně určených potřeb osob.

Domov vytváří podmínky k tomu, aby se klienti snažili překonat nepříznivou sociální situaci, podporuje je k samostatnosti, aby mohli využívat dostupné místní instituce a přirozené vztahové sítě, zůstali součástí přirozeného místního společenství, realizovali se a žili způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života.

Cílová skupina:

Služba je určená osobám starším 54 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Službu neposkytujeme:

 • osobám závislým na návykových a omamných látkách
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení
 • osobám s psychiatrickým onemocněním
 • osobám, které trpí infekčním onemocněním

Základní činnosti:


Poskytnutí ubytování

Ubytování je poskytováno v 1 lůžkových, 2 lůžkových a 3 lůžkových pokojích, které jsou vybaveny elektricky polohovatelnými lůžky, nočními stolky, jídelním stolem a židlemi, a uzamykatelnými šatními skříněmi, z nichž některé jsou umístěny na společné chodbě. Pokoj je po dohodě možné dovybavit vlastní televizí, případně rádiem. Na patře jsou k dispozici společná koupelna, kde je možné využít jak vany, tak sprchového koutu, kuchyňka, umývárny, WC, společenská místnost a ergo dílna. Mimo svůj pokoj může klient obvyklým způsobem užívat společně s ostatními klienty jídelnu, kavárnu „Babeta“, společenskou místnost, ergo dílnu, zastřešenou terasu, zahradu, chodby a výtahy.

V přízemí budovy je kantýna a společná jídelna. Klienti mají možnost si nakoupit i přímo na pokoji, kdy je 2x v týdnu navštěvuje pracovnice kantýny. Sesterna a denní místnost pracovnic přímé obslužné péče jsou součástí tohoto oddělení. Součástí ubytování je úklid pokojů a společných prostor, pravidelná výměna lůžkovin a praní prádla.


Poskytnutí stravy

V domově je pro klienty zajištěno celodenní stravování. Na doporučení lékaře se dle zdravotního stavu klientům připravuje strava normální, diabetická, dieta žlučníková, případně kombinace diet při různých zdravotních potížích. Tekutiny jsou klientům k dispozici celodenně v nápojových nádobách umístěných na vyhrazených místech (jídelna, chodby).


Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • oblékání (výběr oblečení, oblékání, svlékání, zouvání apod.)
 • polohování (vstávání, uléhání, sezení, změna polohy, stání, chůze apod.)
 • pomoc při podávání jídla a pití
 • orientace (v prostředí domova i mimo něj)

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • osobní hygiena (péče o ústa, vlasy, nehty, mytí těla)
 • pomoc při použití WC

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

V rámci aktivizačních činností a společenských akcí zabezpečujeme klientům styk s místní komunitou prostřednictvím vystoupení dětí ze základních a mateřských škol, zajišťujeme vystoupení různých skupin a umělců, pořádáme společné akce s jinými domovy a sociálními zařízeními. Pořádáme procházky a výlety po okolí. Navštěvujeme divadelní představení.


Zajištění aktivizačních a sociálně terapeutických činností

Tyto činnosti jsou zajišťovány pracovníky výchovně nepedagogických činností, ale i pracovníky přímé obslužné péče. Společně podporují veškeré úrovně vnímání klienta, aktivizují paměťové dráhy a snaží se udržet naučené dovednosti po co nejdelší dobu. Poskytujeme péči jako je canisterapie, muzikoterapie, fyzioterapie, různé techniky masáží, bazální stimulace, čtení, vzpomínkové rozhovory a další volnočasové aktivity. Přímo v domově je zajištěna pastorační činnost.


Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

 • zprostředkování kontaktů na organizace a instituce
 • poskytujeme základní poradenskou činnost
 • podporujeme při komunikaci na úřadech, napomáháme při vyplňování různých tiskopisů, doprovázíme na úřady
 • spolupracujeme s rodinou

Klientům mohou být, v souladu s vnitřními pravidly Domova, poskytovány jako fakultativní další činnosti za úhradu dle Sazebníku úhrad sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Domova „Srdce v dlaních“ v platném znění.

Na základě smluv se zdravotními pojišťovnami je poskytovatel oprávněn vykonávat, v případě indikace smluvního nebo registrujícího lékaře, některé zdravotnické úkony, které následně vykazuje zdravotní pojišťovně k úhradě.


Jednání se zájemcem

 • Kontaktní osobou pro jednání se zájemcem o sociální službu je sociální pracovnice.
 • E-mail: socialni@ddfilipov.cz, tel: 412 338 397, mobil 733 127 493.
 • Poskytuje informace o nabídce služeb, platebních podmínkách, vnitřních předpisech, podmínkách poskytnutí sociální služby apod.


Veškeré formuláře a ceníky platí pro Domov se zvláštním režimem i Domov pro seniory.

(Nahlédněte do sekce Domov pro seniory)


Copyright © 2010   |   Domov "Srdce v dlaních" – sociální služby Jiříkov   |   Vyrobilo: Chráněná grafická dílna Slunečnice   |   Udržuje: webmaster@ddfilipov.cz