zpět na úvod zpět na úvod zpět na úvod zpět na úvod

Domov „Srdce v dlaních“

Vážení návštěvníci,

Vítáme Vás na stránkách Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov (dříve Domov důchodců Filipov). Dovolte, abychom Vás v úvodu seznámili s několika informacemi o "našem" Domově:

Zřizovatelem naší organizace je Město Jiříkov. Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle Zákona č. 108/2006 Sb. a poskytujeme následující pobytové a terénní sociální služby:


Pokud budete po návštěvě našich stránek mít potřebu se dotázat na námi poskytované služby, jejich cíle, poslání, principy, cílovou skupinu či jiné informace, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Ing. Bc. Jan Sembdner, ředitel organizace
reditel@ddfilipov.cz, tel. 602 702 098


Seznamte se s naším Domovem...
Zde si můžete spustit krátké video o Domově "Srdce v dlaních":

html5 video loop by EasyHtml5Video.com v3.5

Pokud by Vám videoukázka nešla spustit, naleznete ji i na YouTube.


Prohlášení k ochraně citlivých osobních údajů (GDPR)
Povinně zveřejňované informace v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Organizační struktura Domova "Srdce v dlaních"
Kliknutím na odkaz si můžete prohlédnout platnou organizační strukturu Domova "Srdce v dlaních" ve Filipově.

Od roku 2013 jsme držiteli certifikátu "Spolehlivá firma"..


Copyright © 2010   |   DOMOV DŮCHODCŮ FILIPOV   |   Vyrobilo: Chráněná grafická dílna Slunečnice