zpět na úvod zpět na úvod zpět na úvod zpět na úvod

Aktuality

Naši partneři


Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program zaměstnanost
Ústecký krajMěsto JiříkovMěsto RumburkMinisterstvo práce a sociálních věcí ČRAsociace Poskytovatelů Sociálních Služeb České RepublikyHARTMANN – RICO a.s.
výrobce zdravotnických a hygienických výrobkůINTER META Ostrava s.r.o.
výrobce zdravotnických prostředků a oděvů pro zdravotnictví


Všeobecné informace o Domovu 'Srdce v dlaních'


Vážení návštěvníci našich stránek,

Velice si vážíme Vašeho zájmu o naše webové stránky. Vítáme Vás v nové verzi webových stránek naší organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov (dříve Domov důchodců Filipov). Dovolte, abychom Vás v úvodu seznámili s několika informacemi o "našem" Domově:

Stránky, které jste navštívili, slouží zejména k informování o službách, které poskytujeme.

Zřizovatelem naší organizace je Město Jiříkov. Organizace poskytuje služby v Jiříkově, v objektu č. p. 65/2 na k. ú. Filipov.

Sociální služby jsou v objektu Domova poskytovány od roku 1971 a v roce 2011 jsme oslavili čtyřicet let od zahájení poskytování našich služeb. Společně s Městem Jiříkovem oslavíme v letošním roce 100. výročí povýšení městyse Jiříkova na město a 100 let uvedení objektu Domova do užívání.

Domov “Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle Zákona č. 108/2006 Sb. a poskytuje pobytové a terénní sociální služby:


Pokud budete po návštěvě našich stránek mít potřebu se dotázat na námi poskytované služby, jejich cíle, poslání, principy, cílovou skupinu či jiné informace, neváhejte nás prosím kontaktovat.


Zde si můžete spustit krátké video o Domově "Srdce v dlaních":

html5 video loop by EasyHtml5Video.com v3.5

Pokud by Vám videoukázka nešla spustit, naleznete ji i na YouTube.


Kliknutím na odkaz si můžete prohlédnout platnou organizační strukturu Domova "Srdce v dlaních" ve Filipově.

Domov "Srdce v dlaních" – sociální služby Jiříkov je poskytovatelem celoročních pobytových sociálních služeb a to domova pro seniory dle § 49 a domova se zvláštním režimem dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Posláním domova je poskytovat pobytovou sociální službu lidem, kteří v důsledku svého hendikepu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Podporujeme jejich soběstačnost s respektem k individuálním potřebám a vytváříme domácí prostředí.


Každý registrovaný poskytovatel sociálních služeb, samozřejmě včetně našeho Domova, je ze zákona povinen dodržovat tzv. standardy kvality a plnit řadu zákonem předepsaných povinností.

Standardy kvality jsou vnitřním souborem kritérií určených pro činnost Domova, jejichž pomocí se v rámci tzv. inspekce kvality posuzuje jaká je vnitřní kvalita služeb poskytovatele.

Tvorbu, vznik a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb do naší praxe vnímáme jako výstup z cílené činnosti pracovníků a klientů našeho domova, jejímž cílem je zformulovat soubor interních pravidel pro sociální služby v Domově, vymezit požadovaný profil pracovníka našeho Domova a stanovit soubor závazných postojů k úkolu poskytování sociálních služeb v oblasti naší působnosti, (§ 99 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v pl. znění).

Další ze základních aspektů naší činnosti je plnění tzv. základních povinností poskytovatele. Tyto jsou uvedeny v §§ 88 a 89 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v pl. znění.

Naše organizace standardy kvality zpracovává pro všechny námi poskytované služby. Ověřováním plnění našich ze standardů kvality a základních povinností poskytovatele je pověřen vedoucím tým přímé péče a ředitel organizace. Za naplňování standardů kvality a plnění povinností jsou odpovědni všichni pracovníci Domova.Prohlášení o přístupnosti   |   Copyright © 2010   |   Domov "Srdce v dlaních" – sociální služby Jiříkov   |   Vyrobilo: Chráněná grafická dílna Slunečnice   |   Udržuje: webmaster@ddfilipov.cz