zpět na úvod zpět na úvod zpět na úvod zpět na úvod

Aktuality

Naši partneři


Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program zaměstnanost
Ústecký krajMěsto JiříkovMěsto RumburkMinisterstvo práce a sociálních věcí ČRAsociace Poskytovatelů Sociálních Služeb České RepublikyHARTMANN – RICO a.s.
výrobce zdravotnických a hygienických výrobkůINTER META Ostrava s.r.o.
výrobce zdravotnických prostředků a oděvů pro zdravotnictví


Volnočasové aktivity

 • Každý klient má právo účastnit se kulturních a společenských akcích pořádaných Domovem. Dle schopností a přání klienta se připravuje individuální plán. Po aklimatizaci v zařízení je klientovi nabízena široká nabídka volnočasových aktivit
 • Pro volnočasové aktivity a společenské akce je k dispozici kulturní sál, kavárna Babeta, pracoviště ergoterapeutů, v letním období terasa a zahrada.
 • Osoby zodpovědné za volnočasové aktivity jsou pracovnice přímé péče a pracovníci volnočasových aktivit.
 • Pravidelně se každý měsíc sestavuje plán nabízených aktivit, který se operativně upravuje
 • Informace o pořádaných aktivitách jsou pravidelně vyvěšeny na nástěnce
 • Domov se pravidelně účastní různých soutěží pořádaných v jiných zařízení, například: sportovní akce, výtvarné soutěže, kulinářské soutěže, hudební soutěže. Mimo jiné i zahraniční soutěže v tvorbě velikonočních vajíček, Senior Band pravidelně spolupracuje se zahraničními partnery a pravidelně vyjíždí na koncerty.

Pravidelné týdenní společenské a kulturní akce:
 • rukodělné práce
 • enkaustika
 • hudební soutěže
 • vědomostní soutěže
 • skládání puzzlí
 • společenské hry
 • sportovní hry
 • keramika
 • plavání
 • muzikoterapie
 • hra v souboru „Senior Band“
 • cvičení při hudbě
 • promítání filmů
 • druhy turnajů ( karetní, šipky, lukostřelba….)
 • individuální aktivizační činnosti na pokoji u imobilních klientů
 • pastorační činnost přímo v našem zařízení
 • výuka na PC a pomoc při zprostředkování komunikace mezi klientem a rodinou, pomocí multimediálních zařízeních
 • pomoc při korespondenci

Plánované akce:
 • vystoupení Senior Bandu v různých DD a ÚSP
 • návštěvy divadla, kina, vernisáží, koncertů
 • výlety do okolí
 • rybaření
 • pravidelný měsíční program „chlapi sobě a babinec“

Celoroční tradiční akce:
 • vítání jara – maškarní rej
 • pálení čarodějnic
 • velikonoční posezení
 • den dětí a seniorů
 • letní grilování
 • loučení s létem – táborák s živou hudbou
 • filipovské olympijské hry
 • velká mezinárodní soutěž DD a ÚSP v pečení vánočního cukroví
 • mikulášská zábava
 • štědrovečerní program
 • silvestrovský program
 • vystupování dětí ze ZŠ a MŠ
 • vystoupení různých dobrovolných pěveckých skupin

Spolupráce
 • spolupráce s partnerským ústavem Pflegeheim Oberland (Sasko) od roku 1993, oba domovy provozují bohatou přeshraniční spolupráci v oblasti kultury, společenského života a výměny zkušeností
 • spolupráce s mateřskou školkou „Slunečnice“ Jiříkov a základní škola v Rumburku „U Nemocnice“


Copyright © 2010   |   Domov "Srdce v dlaních" – sociální služby Jiříkov   |   Vyrobilo: Chráněná grafická dílna Slunečnice   |   Udržuje: webmaster@ddfilipov.cz