zpět na úvod zpět na úvod zpět na úvod zpět na úvod

Nadační fond

Nadační fond Šťastné stáří je nestátní neziskovou organizací.

Zakladatelem nadačního fondu je DSvD Filipov.

Posláním nadačního fondu je podporovat aktivity domova důchodců a jeho klienty.

Nadační fond spolupracoval s městy a obcemi regionu a vyvíjí vlastní sociální a humanitární aktivity. Největšími projekty nadačního fondu v roce 2010 bylo vzdělávání pracovníků v přímé obslužné péči a příprava dotačního programu na rok 2011. Žádost byla koncipována jako projekt na podporu úprav ergodílny domova důchodců a vytvoření dvou PC pracovišť pro klienty DSvD Filipov.

Předsedou správní rady Nadačního fondu Šťastné stáří je Ing. Bc. Jan Sembdner, ředitel DSvD Filipov.


zprávy o hospodaření nadačního fondu

Zpráva o hospodaření nadačního fondu Šťastné stáří za rok 2010


Zpráva o hospodaření nadačního fondu Šťastné stáří za rok 2011


Zpráva o hospodaření nadačního fondu Šťastné stáří za rok 2012


Zpráva o hospodaření nadačního fondu Šťastné stáří za rok 2013

Zpráva bude doplněna.


Zpráva o hospodaření nadačního fondu Šťastné stáří za rok 2014


Zpráva o hospodaření nadačního fondu Šťastné stáří za rok 2015


Zpráva o hospodaření nadačního fondu Šťastné stáří za rok 2016


Copyright © 2010   |   DOMOV DŮCHODCŮ FILIPOV   |   Vyrobilo: Chráněná grafická dílna Slunečnice