zpět na úvod zpět na úvod zpět na úvod zpět na úvod

Nadační fond

Nadační fond Šťastné stáří je nestátní neziskovou organizací.

Zakladatelem nadačního fondu je DSvD Filipov.

Posláním nadačního fondu je podporovat aktivity domova důchodců a jeho klienty.

Nadační fond spolupracoval s městy a obcemi regionu a vyvíjí vlastní sociální a humanitární aktivity. Největšími projekty nadačního fondu v roce 2010 bylo vzdělávání pracovníků v přímé obslužné péči a příprava dotačního programu na rok 2011. Žádost byla koncipována jako projekt na podporu úprav ergodílny domova důchodců a vytvoření dvou PC pracovišť pro klienty DSvD Filipov.

Předsedou správní rady Nadačního fondu Šťastné stáří je Ing. Bc. Jan Sembdner, ředitel DSvD Filipov.


zprávy o hospodaření nadačního fondu

Zpráva o hospodaření nadačního fondu Šťastné stáří za rok 2017

Zpráva o hospodaření nadačního fondu Šťastné stáří za rok 2016

Zpráva o hospodaření nadačního fondu Šťastné stáří za rok 2015

Zpráva o hospodaření nadačního fondu Šťastné stáří za rok 2014

Zpráva o hospodaření nadačního fondu Šťastné stáří za rok 2013

Zpráva o hospodaření nadačního fondu Šťastné stáří za rok 2012

Zpráva o hospodaření nadačního fondu Šťastné stáří za rok 2011

Zpráva o hospodaření nadačního fondu Šťastné stáří za rok 2010


Prohlášení o přístupnosti   |   Copyright © 2010   |   Domov "Srdce v dlaních" – sociální služby Jiříkov   |   Vyrobilo: Chráněná grafická dílna Slunečnice   |   Udržuje: webmaster@ddfilipov.cz