hlavička webu logo DSvD

Aktuality


Momentálně není uložena žádná aktuální zpráva.

Naši partneři


Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program zaměstnanost

Ústecký kraj

Město Jiříkov

Město Rumburk

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Asociace Poskytovatelů Sociálních Služeb České Republiky

HARTMANN – RICO a.s.
výrobce zdravotnických a hygienických výrobků

INTER META Ostrava s.r.o.
výrobce zdravotnických prostředků a oděvů pro zdravotnictví

Kde nás najdete

Kliknutím otevřete nové okno s mapou.

Informace a doporučení

 • Klienti platí úhradu za poskytované služby v dohodnuté výši a způsobem uvedeným ve smlouvě o poskytování sociální služby.
 • Klienti spoluvytváří celkové přátelské a pozitivní ovzduší Domova. Dodržují pravidla slušného chování ve vztahu k ostatním obyvatelům i personálu.
 • Klienti se podílejí na racionálním hospodaření s energiemi a vodou. Udržují pořádek v budově i okolí.
 • Klienti respektují z bezpečnostních důvodů zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm mimo vyhrazené prostory kuřárny.
 • Klienti užívají řádně prostory jim vyhrazené k ubytování a společnému užívání. Klienti bez souhlasu poskytovatele neprovádějí žádné změny či úpravy v těchto prostorách. Škodu na majetku způsobenou v opilosti klient uhradí.
 • Klienti mohou používat vlastní spotřebiče pouze se souhlasem poskytovatele.
 • Klienti si hradí telekomunikační poplatky za ty přístroje, které jsou v jejich osobním užívání způsobem, který je uveden ve smlouvě o poskytnutí sociální služby.
 • Klienti umožní zaměstnancům Domova provedení úklidu v potřebném rozsahu na pokoji, event. též úklid skříně a nočního stolku. Úklid skříní a nočních stolků se provádí vždy za přítomnosti klienta.
 • Doporučujeme klientům respektovat rady lékaře a zdravotního personálu.
 • Klienti se řídí pokyny personálu ve výjimečných situacích, při kterých hrozí ohrožení života a zdraví.

Pro klienty našeho Domova je k dispozici bezplatné připojení k internetu prostřednictvím WiFi, která je rozvedena do všech podlaží. Klienti jej mohou využít na svém chytrém telefonu, tabletu či notebooku, případně mohou komunikovat se svými blízkými přes Skype na zapůjčeném tabletu (viz článek níže). Připojení k WiFi je v odůvodněných případech k dispozici i pro návštěvníky Domova.

S potřebným nastavením zařízení, instalací aplikací a řešením případných technických problémů klientům ochotně pomůžeme.

Poznámka: Prosíme klienty a návštěvníky Domova o respektování ostatních účastníků, zejména aby se vyvarovali přístupu na stránky s nevhodným obsahem, stahování filmů apod. Děkujeme za pochopení.

Pro případy, kdy z rozličných důvodů nemůžete osobně navštívit své blízké v našem Domově, jsme připravili možnost virtuální návštěvy prostřednictvím aplikace Skype.

Zejména v době epidemií, kdy je pro bezpečí našich klientů Domov takřka hermeticky uzavřen, může být videorelace Skype jednou z mála možností, jak se naši klienti mohou tváří v tvář pozdravit se svojí rodinou.

Co budete potřebovat

Aplikaci Skype si nainstalujete a spustíte snad na všech chytrých telefonech, tabletech a počítačích, ve Windows 10 je dokonce již integrována v systému. Skype jako aplikaci do mobilního telefonu si můžete stáhnout z Google Play, do počítače pak ze stránek Skype.

Dále budete potřebovat svůj uživatelský účet (bezplatnou registraci) na Skypu. Po spuštění Skypu se vám objeví průvodce, který vás registrací snadno provede. Uživatelský účet u Skype je obvykle vázán na mailovou adresu, tu si prosím předem připravte.

Jak se s námi spojíte

Pro komunikaci našich klientů s jejich rodinnými příslušníky jsme zřídili následující účty Skype:

Domov "Srdce v dlaních"
 • skype@ddfilipov.cz
 • live:.cid.3e5d29dbf4afd94d
Domov "Srdce v dlaních" 1
 • skype1@ddfilipov.cz
 • live:.cid.aea006d7c88d24d8

Jak dojednat termín videorelace

Spojte se prosím s naší pracovnicí, p. Nerudovou, tel. 733 737 583, zajistí vám vhodný termín, komunikační prostředek pro klienta (tablet) a pracovnici, která bude asistovat při navázání videohovoru.

Povinně zveřejňované informace v souvislosti se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Pověřenec GDPR
Ing. Jan Gubáš

gubas@catania.cz

Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov (dále jen „Domov“) se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu s vnitrostátními právními předpisy (zákonem č. 99/2019 Sb.), které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje k formě a obsahu internetových stránek www.ddfilipov.cz.

Stav souladu

Veřejně přístupné internetové stránky Domova jsou částečně v souladu se zákonem o přístupnosti, směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/2102, ze dne 26. 10. 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, normou č. EN 301 549 V2. 1.2 (2018-08). a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou rozsahem příliš velké. Z těchto důvodů doporučujeme jejich stažení. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout vhodné aplikace (viz. Doporučení níže). V některých webových prohlížečích je ale již integrována příslušná aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů. Některé publikované PDF dokumenty jsou pouze ve formě skenů listinných dokumentů a neobsahují tedy textovou vrstvu. Jedná o dokumenty jejichž plnohodnotná elektronizace není možná. V zájmu přístupnosti je však množství takových dokumentů omezováno na nejnižší možnou míru.

Doporučení

K zobrazení některých informací, nebo k otevření přiložených souborů může být (podle vybavení vašeho internetového prohlížeče) zapotřebí speciální programové vybavení:

 • PDF dokumenty lze číst například v Adobe Acrobat Readeru - získáte zdarma zde.
 • DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX soubory je možné otevřít v aplikaci Libre Office - získáte zdarma zde.

Pokud je pro vás text obtížně čitelný, k jeho zvětšení můžete použít nástroje vašeho prohlížeče. Design stránek je responzivní a obsah se přizpůsobí vaší obrazovce.

V nejběžnějších moderních prohlížečích (MS Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari) lze text zvětšit přidržením klávesy Ctrl a stiskem tlačítka "+", zmenšit pak kombinací Ctrl + "-". K původní velikosti se lze vrátit pomocí Ctrl + "0", nebo Ctrl + "*". V Safari na OS X použijte místo Ctrl klávesu Command (⌘).

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 14. září 2020.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pro zpětnou vazbu prosím kontaktujte správce webových stránek na emailové adrese: webmaster@ddfilipov.cz

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost ohledně přístupnosti prosím kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

email: pristupnost@mvcr.cz

Seznam důležitých dokumentů

Od 1. ledna 2022 platí novela zákona o elektronických komunikacích, která provozovatelům webových stránek přinesla nové povinnosti. Dříve bylo nutné uživatele stránek předem informovat o rozsahu a účelu jejich zpracování, ale nově jde o režim opt-in. V rámci něj používání cookies může být aktivováno až na základě aktivního úkonu v podobě souhlasu uživatele s tím, že před udělením souhlasu není možné cookies používat.

Na většině internetových stránek začali jejich správci dodělávat složité formuláře, kde si uživatel může, resp. musí zvolit, které cookies chce a které ne. Dále už jen může věřit, že tvůrci stránek budou jeho přání respektovat... Na našich stránkách jsme šli jinou cestou - zjistili jsme, že cookies vlastě vůbec nepotřebujeme a proto jsme je úplně přestali používat. Umíme to i bez nich...

Nevíte, co jsou cookies? Přečtěte si o nich např. zde.


Prohlášení o přístupnosti   |   Nepoužíváme cookies   |   Copyright © 2010   |   Domov "Srdce v dlaních" – sociální služby Jiříkov   |   Stránky udržuje: webmaster@ddfilipov.cz