hlavička webu logo DSvD

Aktuality

miniatura
Ježíškova vnoučata - poděkování
Milí dárci, milá Ježíškova vnoučata, z celého srdce Vám děkujeme, že již pátým rokem vnášíte radost a pocit štěstí do srdcí našich seniorů v Domově „Srdce v dlaních“ ve Filipově. Velice si vážíme Vašeho času, štědrosti a laskavosti, a to nejen v období vánočních svátků. Dárky a přáníčka od Vás, Ježíškových vnoučat, kteří chcete potěšit druhé, se nám sešly ze všech částí republiky a radost našich seniorů byla obrovská. Slavnostní předávání dárků jsme uspořádali v posledním týdnu před Vánoci na kulturním sále. Radost, štěstí, dojetí, překvapení našich seniorů při rozbalování balíčků, to jsou ty okamžiky, které nás ujišťují v tom, že i zdánlivě „malé“ skutky jsou v očích obdarovaných skutky velkými. Přání a sny, které se dají splnit díky Vám, kterým není lhostejný osud mnohdy osamělých seniorů a mohou jim tímto zpříjemnit vánoční svátky. Srdečně děkujeme všem autorům projektu, bez nichž by toto nebylo možné, dále Vám, dobrovolným dárcům, kteří jste si vybrali klienty v našem Domově, za Vaši ochotu a štědrost. Děkujeme:) Přejeme Vám pevné zdraví, štěstí a spoustu důvodů k radosti. Jana Nerudová, DiS. úsek volnočasových aktivit Domov „Srdce v dlaních“ Fotografie z předávání dárků naleznete na našich webových stránkách www.ddfilipov.cz pod štítkem Ze života Domova – Fotogalerie.

Naši partneři


Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program zaměstnanost

Ústecký kraj

Město Jiříkov

Město Rumburk

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Asociace Poskytovatelů Sociálních Služeb České Republiky

HARTMANN – RICO a.s.
výrobce zdravotnických a hygienických výrobků

INTER META Ostrava s.r.o.
výrobce zdravotnických prostředků a oděvů pro zdravotnictví

Kde nás najdete

Kliknutím otevřete nové okno s mapou.


Fotogalerie

50. výročí zahájení poskytování sociálních služeb
16.09.2021

První listopadový den tohoto roku si připomeneme významné jubileum - 50. výročí od zahájení poskytování sociálních služeb v našem Domově.
„Střípky“ z historie a nedávné minulosti…
Pokud vzpomeneme historický původ budovy, je třeba se vrátit až do devatenáctého století, kdy v těsné blízkosti významného poutního kostela a později baziliky Sv. Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově, vznikal z potřeby poutníků klášter, který byl zasvěcen řeholnímu řádu Redemptoristů, kteří již v roce 1881 vykonávali klášterní činnost.
Byl zřízen i noviciát, a to v letech 1914 – 1915, kdy byl přistaven další a také poslední trakt koleje do dnešní podoby popisného čísla 65.
S utvářením státní hranice byl objekt zhruba v roce 1953 obsazen a využíván pro výcvik pohraničního vojska a dále sloužil jako kasárna. V roce 1966, po odstranění zátarasů na státní hranici, byla kasárna opuštěna a budova nevyužita.
Nový účel využití dostala budova následnými úpravami a přestavbou na Domov pro seniory. Po stavebních úpravách byl provoz s názvem Domov důchodců Filipov zahájen 1. listopadu 1971 s kapacitou 105 míst. Součástí dokumentace Domova je mimo jiné i ručně psaná „Kniha obyvatel“ (klientů domova), vedená od roku 1971 až do současnosti. Filipovský domov patřil v 70. a 80. letech k nejlepším ústavním zařízením v rámci okresu Děčín.
V říjnu roku 1993 byla podepsána partnerská smlouva mezi DD Filipov a Domovem pro seniory Oberland a v následujícím roce byl uspořádán první ročník Filipovských olympijských her. V červenci roku 1997 vznikl Senior Band, který byl vzorem pro vznik dalších hudebních skupin seniorů, například Bystřanka v DD Bystřany, DD Modrý kámen v Mnichově Hradišti, Herrnhut v Oberlandu a jiné.
Od 1. ledna 2013 změnilo toto zařízení název na Domov „Srdce v dlaních“. Současný Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov je domovem pro osoby, kterým poskytuje jistotu klidu domova, zajišťuje důstojné zázemí ve stáří nebo zdravotním hendikepu. Poskytuje služby osobní povahy, podporuje soběstačnost obyvatel s respektem k jejich individuálním potřebám a vytváří domácí prostředí. Posláním domova je poskytovat sociální službu a péči lidem, kteří v důsledku svého hendikepu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.
V roce 2014 jsme oslavili dvě současně výjimečné události. Sto let od postavení budovy Domova a sto let od povýšení Jiříkova (dekretem Františka Josefa I.) na město.

Ve čtvrtek 16. září jsme se sešli s klienty a zaměstnanci v areálu Domova, abychom společně oslavili tento významný den. Pozvání přijali i představitelé města Jiříkova – starosta pan Michal Maják, místostarosta Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS., vedoucí odboru vnitřní správy Mgr. Jiří Semerád a pan Oldřich Podzimek, bývalý ředitel DD Filipov. Po úvodním slovu a přivítání všech přítomných panem starostou, nás pan Podzimek seznámil a „pamětníkům“ připomněl důležité události Domova, tak, jak šel čas…
V průběhu odpoledne vystoupil Senior Band pod vedením Jaroslava Porty, děvčata z úseku sociálně aktivizačního si připravila tanec Jerusalema, ke kterému se přidali i další zaměstnanci, děti z Dětského domova Lipová předvedly rytmické vystoupení za doprovodu hudby a zazpívaly několik písniček. Na závěr programu nám pan Jaroslav Vöröš se svými kolegy a jejich psími kamarády předvedli nácvik obran, bull sport, nácvik poslušnosti a agility. Celé odpoledne nás provázel svou hudbou a zpěvem pan Jaroslav Porta. Děkujeme všem zúčastněným za milé setkání.

Jana Nerudová, DiS.
úsek sociálně aktivizační

Zdroje:
p. Oldřich Podzimek
www.ddfilipov.cz

Automatické přehrávání pozastavíte umístěním kurzoru myši na fotografii, ukázáním mimo ni jej opět obnovíte.

Listovat albem můžete pomocí šipek na krajích fotografie.Prohlášení o přístupnosti   |   Nepoužíváme cookies   |   Copyright © 2010   |   Domov "Srdce v dlaních" – sociální služby Jiříkov   |   Stránky udržuje: webmaster@ddfilipov.cz