hlavička webu logo DSvD Jiná verze webu

Aktuality

miniatura
Sportovní hry
Filipovské olympijské hry V našem Domově probíhá každoročně několik tradičních akcí, které se staly neodmyslitelnou součástí kulturního a společenského života našich klientů. Největší akcí Domova se staly Filipovské olympijské hry, kterých se účastní i družstva ze spřátelených Domovů. Poprvé se hry uskutečnily již v roce 1994. Zúčastnila se tři družstva a soutěžilo se v šesti disciplínách na kulturním sále. Časem se navýšil nejen počet soutěžních družstev, ale i množství a rozmanitost jednotlivých disciplín, které probíhají na zahradě našeho Domova. V roce 2019 soupeřilo o vítězný pohár neuvěřitelných dvacet jedna týmů. V loňském roce bohužel musela být tato dlouholetá tradice z důvodu epidemiologických opatření zrušena. Jinak tomu nebude ani letos, a proto jsme pro naše klienty uspořádali sportovní hry v podobném duchu, jako se odehrávaly kdysi na začátku jejich zrodu. Soutěžilo se na kulturním sále ve čtyřech disciplínách, a to v košíkové, dírkované, šule a ve shazování kuželek. Celkem se přihlásilo třicet klientů. Zvlášť soutěžili muži a zvlášť ženy, ale jinak každý sám za sebe. Všichni se snažili o co nejlepší výsledek a vzájemně se podporovali, a když jim to zrovna nevyšlo, brali to s úsměvem. Po vyhlášení výsledků neodešel nikdo s prázdnou, kromě hlavních výher si každý zúčastněný odnesl za svoji snahu a vytrvalost drobnou odměnu. Jitka Garžová úsek sociálně aktivizační

Naši partneři


Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program zaměstnanost

Ústecký kraj

Město Jiříkov

Město Rumburk

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Asociace Poskytovatelů Sociálních Služeb České Republiky

HARTMANN – RICO a.s.
výrobce zdravotnických a hygienických výrobků

INTER META Ostrava s.r.o.
výrobce zdravotnických prostředků a oděvů pro zdravotnictví

Kde nás najdete

Kliknutím otevřete nové okno s mapou.

Čím se řídíme

Čím se řídíme a z čeho vycházíme

 • Listina základních práv a svobod – součást ústavy ČR.
 • Všeobecná deklarace lidských práv.
 • Občanský zákoník.
 • Zákony ČR v oblasti sociálního zabezpečení.
 • Domácí řád Domova "Srdce v dlaních" ve Filipově
 • Standardy kvality sociálních služeb
 • Etický kodex zaměstnanců Domova
 • Vnitřní směrnice Domova
Zásady poskytovaných pobytových služeb

 • individuální přístup ke každému klientovi, každý klient má podle svého zdravotního a psychického stavu jiné potřeby, proto se snažíme pomocí klíčových pracovníků pomáhat klientům upravit poskytovanou službu co nejvíce „na míru“ každému klientovi
 • respektování práv klienta, jeho volby a přání
 • komunikace na všech úrovních (verbální i neverbální)
 • porozumění, empatie, trpělivost, tolerance, vzájemná úcta a slušnost
 • nastolení příjemné a vstřícné atmosféry
 • týmová spolupráce, odbornost a profesionalita
 • nestrannost
 • srozumitelnost
 • poskytnout klientovi sociální službu dle jeho individuálních osobních přání a poskytnout podporu při jejich realizaci
 • napomáhat adaptaci klientů na nové prostředí
 • spolupráce s dalšími organizacemi v zájmu klientů

Domov chce být místem, kde se v bezpečném a klidném prostředí zachovává důstojnost a jedinečnost každého klienta a kde jsou zaměstnanci s klienty v partnerském kontaktu.

Etický kodex pracovníků Domova "Srdce v dlaních"

Prohlášení o přístupnosti   |   Copyright © 2010   |   Domov "Srdce v dlaních" – sociální služby Jiříkov   |   Vyrobilo: Chráněná grafická dílna Slunečnice   |   Dále rozvíjí: webmaster@ddfilipov.cz