hlavička webu logo DSvD Jiná verze webu

Aktuality

miniatura
Sportovní hry
Filipovské olympijské hry V našem Domově probíhá každoročně několik tradičních akcí, které se staly neodmyslitelnou součástí kulturního a společenského života našich klientů. Největší akcí Domova se staly Filipovské olympijské hry, kterých se účastní i družstva ze spřátelených Domovů. Poprvé se hry uskutečnily již v roce 1994. Zúčastnila se tři družstva a soutěžilo se v šesti disciplínách na kulturním sále. Časem se navýšil nejen počet soutěžních družstev, ale i množství a rozmanitost jednotlivých disciplín, které probíhají na zahradě našeho Domova. V roce 2019 soupeřilo o vítězný pohár neuvěřitelných dvacet jedna týmů. V loňském roce bohužel musela být tato dlouholetá tradice z důvodu epidemiologických opatření zrušena. Jinak tomu nebude ani letos, a proto jsme pro naše klienty uspořádali sportovní hry v podobném duchu, jako se odehrávaly kdysi na začátku jejich zrodu. Soutěžilo se na kulturním sále ve čtyřech disciplínách, a to v košíkové, dírkované, šule a ve shazování kuželek. Celkem se přihlásilo třicet klientů. Zvlášť soutěžili muži a zvlášť ženy, ale jinak každý sám za sebe. Všichni se snažili o co nejlepší výsledek a vzájemně se podporovali, a když jim to zrovna nevyšlo, brali to s úsměvem. Po vyhlášení výsledků neodešel nikdo s prázdnou, kromě hlavních výher si každý zúčastněný odnesl za svoji snahu a vytrvalost drobnou odměnu. Jitka Garžová úsek sociálně aktivizační

Naši partneři


Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program zaměstnanost

Ústecký kraj

Město Jiříkov

Město Rumburk

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Asociace Poskytovatelů Sociálních Služeb České Republiky

HARTMANN – RICO a.s.
výrobce zdravotnických a hygienických výrobků

INTER META Ostrava s.r.o.
výrobce zdravotnických prostředků a oděvů pro zdravotnictví

Kde nás najdete

Kliknutím otevřete nové okno s mapou.

Aktivizační činnost

Každý klient má právo účastnit se kulturních a společenských akcí pořádaných Domovem. Aktivizační pracovníci sestavují měsíční plán s nabízeným programem, který je vyvěšen na nástěnkách a webových stránkách Domova.

Klienti Domova se také pravidelně účastní sportovních a kulturních akcí pořádaných jinými zařízeními v blízkém i vzdálenějším okolí. Dle zájmu jsou organizovány výlety, návštěvy výstav, posezení v cukrárně apod.

Nabízené aktivity
 • práce v ergodílně
 • paměťová cvičení
 • hudební odpoledne se Senior Bandem
 • poslech hudby
 • promítání filmů
 • předčítání
 • hraní stolních her
 • vycházky
 • individuální aktivizační činnosti na pokoji u imobilních klientů
 • pastorační činnost přímo v našem zařízení
 • pomoc při zprostředkování komunikace mezi klientem a rodinou pomocí multimediálních zařízení
 • pomoc při korespondenci a telefonování
 • vaření a pečení
 • péče o mobilní zahrádku
Nabízené tradiční akce
 • zimní výtvarná dílna s MŠ Slunečnice Jiříkov
 • masopustní veselí
 • MDŽ vystoupení dětí z mateřských a základních škol
 • zdobení velikonočních kraslic v Oberlandu
 • jarní výtvarná dílna s MŠ Slunečnice Jiříkov
 • čarodějnický rej
 • Den matek vystoupení dětí z mateřských a základních škol
 • Filipovské olympijské hry
 • letní výtvarná dílna s MŠ Slunečnice Jiříkov
 • loučení s létem
 • Den seniorů
 • podzimní výtvarná dílna s MŠ Slunečnice Jiříkov
 • svatomartinské posezení
 • mikulášská nadílka
 • adventní čtení s MŠ Slunečnice
 • vánočení
 • silvestrovské veselí
Spolupráce

Aktivně spolupracujeme s partnerskými organizacemi:Prohlášení o přístupnosti   |   Copyright © 2010   |   Domov "Srdce v dlaních" – sociální služby Jiříkov   |   Vyrobilo: Chráněná grafická dílna Slunečnice   |   Dále rozvíjí: webmaster@ddfilipov.cz