zpět na úvod zpět na úvod zpět na úvod zpět na úvod

Pečovatelská služba - dokumenty ke stažení

Zde si můžete stáhnout požadované dokumenty ve formátech:

.PDF (k otevření souboru je vhodný např. Adobe Acrobat Reader)
.DOC (k otevření souboru je vhodný např. MS Word nebo LibreOffice/OpenOffice).


všeobecné informace

Práva a povinnosti uživatelů a poskytovatelů Pečovatelské služby


Fotodokumentace - foto Pečovatelské služby při zajišťování každodenní péče o klienty


Vnitřní pravidla pro poskytování Pečovatelské služby


Postup při podávání stížnosti


sazebníky úhrad

  • Služby a úkony péče Pečovatelské služby


  • Fakultativní služby


dokumenty k vyplnění

Žádost o sociální službu Pečovatelská služba


Smlouva o poskytování sociální služby Pečovatelská služba


Smlouva o nájmu, zapůjčení a úhradě movité věci


Protokol o převzetí klíčůProhlášení o přístupnosti   |   Copyright © 2010   |   Domov "Srdce v dlaních" – sociální služby Jiříkov   |   Vyrobilo: Chráněná grafická dílna Slunečnice   |   Udržuje: webmaster@ddfilipov.cz