zpět na úvod zpět na úvod zpět na úvod zpět na úvod

Služba osobní asistence - dokumenty ke stažení

Zde si můžete stáhnout požadované dokumenty ve formátech:

.PDF (k otevření souboru potřebujete Adobe Acrobat Reader)
.DOC (k otevření souboru potřebujete MS Word nebo LibreOffice/OpenOffice).


všeobecné informace

Popis realizace asistenční služby


Etický kodex Asistenční služby


sazebník

Sazebník služby osobní asistence


dokumenty k vyplnění

Žádost o zavedení Asistenční služby


Smlouva o poskytování Asistenční služby


Smlouva o pronájmu movité věci


Protokol o převzetí klíčů


Protokol o vrácení klíčůCopyright © 2010   |   DOMOV DŮCHODCŮ FILIPOV   |   Vyrobilo: Chráněná grafická dílna Slunečnice