zpět na úvod zpět na úvod zpět na úvod zpět na úvod

Domov se zvláštním režimem - potřebné doklady

K podání žádosti do domova se zvláštním režimem potřebujete:

  • vyplněnou žádost
  • vyjádření lékaře
  • kopii platného důchodového výměru nebo
  • kopii dokladu o jiných příjmech (př. dávky hmotné nouze)
  • kopii o přiznání příspěvku na péčiProhlášení o přístupnosti   |   Copyright © 2010   |   Domov "Srdce v dlaních" – sociální služby Jiříkov   |   Vyrobilo: Chráněná grafická dílna Slunečnice   |   Udržuje: webmaster@ddfilipov.cz