zpět na úvod zpět na úvod zpět na úvod zpět na úvod

Aktuality

Naši partneři


Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program zaměstnanost
Ústecký krajMěsto JiříkovMěsto RumburkMinisterstvo práce a sociálních věcí ČRAsociace Poskytovatelů Sociálních Služeb České RepublikyHARTMANN – RICO a.s.
výrobce zdravotnických a hygienických výrobkůINTER META Ostrava s.r.o.
výrobce zdravotnických prostředků a oděvů pro zdravotnictví


Domov „Srdce v dlaních“

Terénní služby během nouzového stavu
Informaci o Usnesení Vlády ČR č. 1028 ze dne 12.10.2020 k zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu naleznete zde.


Vycházky mimo objekt a areál Domova

! POZOR ZMĚNA !


Vážení rodinní příslušníci,

od 22.12.2020 po dobu trvání nouzového stavu VLÁDA svým dalším Usnesením ze dne 21. prosince 2020 č. 1370, bod I nařídila, aby v případě vycházky obyvatele našeho Domova mimo objekt nebo areál, byly splněny tyto podmínky:

 1. vycházka bude umožněna za podmínky, že klient bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,
 2. klient sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.
Vážení,

zvažte prosím vycházku Vašeho blízkého, neboť na základě nového vládního rozhodnutí budeme muset postupovat tak, že Vašeho blízkého umístíme do oddělených prostor našeho Domova, a to po dobu minimálně 5 – 7 dnů! Zvažte prosím, zda jakkoliv dlouhý pobyt Vašeho blízkého mimo Domov stojí za jeho několikadenní pobyt v nařízené karanténě.

Vláda České republiky nám nedává jinou možnost – viz. nové Usnesení Vlády České republiky ze dne 21. prosince 2020 č. 1370, bod I., odst. 1.


Jiříkov, dne 22.12.2020

Mgr. Roman Horn
ředitel organizace


Informace o možnosti návštěvy

Vážení návštěvníci, rodinní příslušníci


situace v našem Domově je již stabilizována, výskyt nákazy Covid – 19 je minimální. Po konzultaci s naším praktickým lékařem a KHS jsme se rozhodli umožnit návštěvy našich obyvatel od pondělí 7.12.2020 za určitých podmínek a režimových opatření. Ta jsou stanovena v Usnesení vlády č. 1264 ze dne 30.11.2020 a dále v Mimořádném opatření MZ ČR Č. j.: MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN ze dne 3.7.2020.

Pro období 7.12. - 23.12.2020 jsou stanovena tato pravidla pro návštěvy (poté bude upraveno podle dalších pravidel vyhlášených vládou a možností domova):

Zákaz návštěv trvá po dobu nouzového stavu. Kromě výjimek už dříve stanovených ve výše uvedeném Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, lze nově připustit návštěvu, pokud navštěvující osoba:

 • absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem (například MUDr. Vratislav Prejzek ve Šluknově provádí RT-PCR testy i POC antigenní testy) nebo praktickým lékařem,
nebo
 • v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad vystavený praktickým lékařem.

Pokud některý z návštěvníků prokáže absolvování RT-PCR vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, které proběhlo nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy s negativním výsledkem, pouze formou SMS zprávy, musí podepsat Čestné prohlášení, kterým potvrdí pravdivost předložených údajů.

Návštěvní doba pro osoby, které doloží příslušné doklady je ve všední dny od 13:00 do 16:00 hod. po předchozí rezervaci termínu na tel. č. 734 752 113.

 • Rezervuje se celá hodina, do které je nutné započítat vstupní proceduru a také desinfekci prostoru po návštěvě (reálná doba návštěvy je tedy cca 30 – 40 minut),
 • Na návštěvu se dostaví maximálně ve dvojici v termínu dle rezervace,
 • Vyčká před hlavním vchodem do budovy, na výzvu vstoupí dovnitř, provede desinfekci rukou, nasadí si respirátor a předloží příslušný doklad,
 • Vyplní Čestné prohlášení o bezinfekčnosti,
 • Vyčká příchodu svého blízkého v kavárně BABETA (návštěvní místnost, která je desinfikována a vyvětrána),
 • Po dobu návštěvy používá návštěva osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si přinesou nepoužitý nebo, který obdrží při příchodu od zaměstnance Domova,
 • Nikde jinde po budově se návštěva pohybovat nemůže, ani na toaletu.

Žádáme Vás o shovívavost, včasnou rezervaci a také její využití, strpění všech vstupních procedur, které nám byly uloženy vládou a ústředními orgány státní správy.

Budeme se snažit vyhovět co možná největšímu počtu návštěv, proto Vás žádáme o pochopení, že doba trvání návštěvy není příliš dlouhá. I přesto je pro Vaše blízké i pro Vás důležitá.

O případných změnách Vás budeme informovat na našich www stránkách během týdne.

Nadále se můžete informovat o zdravotním stavu Vašich blízkých denně mezi 13:00 – 14:00, anebo po domluvě na tel. číslech: 731 651 413 a 734 346 253.


Jiříkov, dne 3.12. 2020

Mgr. Roman Horn
ředitel organizace


Aktuální epidemiologická situace v ČR
Web Ministerstva zdravotnictví ČR - klikněte zdeVážení návštěvníci,

Vítáme Vás na stránkách Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov (dříve Domov důchodců Filipov). Dovolte, abychom Vás v úvodu seznámili s několika informacemi o "našem" Domově:

Zřizovatelem naší organizace je Město Jiříkov. Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle Zákona č. 108/2006 Sb. a poskytujeme následující pobytové a terénní sociální služby:


Pokud budete po návštěvě našich stránek mít potřebu se dotázat na námi poskytované služby, jejich cíle, poslání, principy, cílovou skupinu či jiné informace, neváhejte nás prosím kontaktovat.


Skype pro klienty Domova

Pro případy, kdy z rozličných důvodů nemůžete osobně navštívit své blízké v našem Domově, jsme připravili možnost virtuální návštěvy prostřednictvím aplikace Skype.

Zejména v době epidemií, kdy je pro bezpečí našich klientů Domov takřka hermeticky uzavřen, může být videorelace Skype jednou z mála možností, jak se naši klienti mohou tváří v tvář pozdravit se svojí rodinou.


Podrobnější informace naleznete zde.

Kliknutím na odkaz si můžete prohlédnout platnou organizační strukturu Domova "Srdce v dlaních" ve Filipově.


Prohlášení o přístupnosti   |   Copyright © 2010   |   Domov "Srdce v dlaních" – sociální služby Jiříkov   |   Vyrobilo: Chráněná grafická dílna Slunečnice   |   Udržuje: webmaster@ddfilipov.cz