hlavička webu logo DSvD Jiná verze webu

Aktuality

miniatura
50. výročí zahájení poskytování sociálních služeb
První listopadový den tohoto roku si připomeneme významné jubileum - 50. výročí od zahájení poskytování sociálních služeb v našem Domově. „Střípky“ z historie a nedávné minulosti…Pokud vzpomeneme historický původ budovy, je třeba se vrátit až do devatenáctého století, kdy v těsné blízkosti významného poutního kostela a později baziliky Sv. Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově vznikal z potřeby poutníků klášter, zasvěcený řeholnímu řádu Redemptoristů, kteří již v roce 1881 vykonávali klášterní činnost. Později byl zřízen i noviciát, a to v letech 1914 – 1915, kdy byl přistavěn další, a také poslední trakt koleje do dnešní podoby popisného čísla 65.S utvářením státní hranice byl objekt zhruba v roce 1953 obsazen a využíván pro výcvik pohraničního vojska a dále sloužil jako kasárna. V roce 1966, po odstranění zátarasů na státní hranici, byla kasárna opuštěna a budova zůstala nevyužita.Nový účel využití dostala budova následnými úpravami a přestavbou na Domov pro seniory. Po stavebních úpravách byl provoz s názvem Domov důchodců Filipov zahájen 1. listopadu 1971 s kapacitou 105 míst. Součástí dokumentace Domova je mimo jiné i ručně psaná „Kniha obyvatel“ (klientů domova), vedená od roku 1971 až do současnosti. Filipovský domov patřil v 70. a 80. letech k nejlepším ústavním zařízením v rámci okresu Děčín.V říjnu roku 1993 byla podepsána partnerská smlouva mezi DD Filipov a Domovem pro seniory Oberland a v následujícím roce byl uspořádán první ročník Filipovských olympijských her. V červenci roku 1997 vznikl Senior Band, který byl vzorem pro vznik dalších hudebních skupin seniorů, například Bystřanka v DD Bystřany, DD Modrý kámen v Mnichově Hradišti, Herrnhut v Oberlandu a jiné.Od 1. ledna 2013 změnilo toto zařízení název na Domov „Srdce v dlaních“. Současný Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov je domovem pro osoby, kterým poskytuje jistotu klidu domova, zajišťuje důstojné zázemí ve stáří, nebo zdravotním hendikepu. Poskytuje služby osobní povahy, podporuje soběstačnost obyvatel s respektem k jejich individuálním potřebám a vytváří domácí prostředí. Posláním domova je poskytovat sociální službu a péči lidem, kteří v důsledku svého hendikepu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.V roce 2014 jsme oslavili dvě současně výjimečné události: 100 let od postavení budovy Domova a 100 let od povýšení Jiříkova (dekretem Františka Josefa I.) na město.Ve čtvrtek 16. září jsme se sešli s klienty a zaměstnanci v areálu Domova, abychom společně oslavili tento významný den. Pozvání přijali i představitelé města Jiříkova – starosta pan Michal Maják, místostarosta Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS., vedoucí odboru vnitřní správy Mgr. Jiří Semerád a pan Oldřich Podzimek, bývalý ředitel DD Filipov. Po úvodním slovu a přivítání všech přítomných panem starostou nás pan Podzimek seznámil a „pamětníkům“ připomněl důležité události Domova "tak, jak šel čas…"V průběhu odpoledne vystoupil Senior Band pod vedením pana Jaroslava Porty, děvčata z úseku sociálně aktivizačního si připravila tanec Jerusalema, ke kterému se přidali i další zaměstnanci, děti z Dětského domova Lipová předvedly rytmické vystoupení za doprovodu hudby a zazpívaly několik písniček. Na závěr programu nám pan Jaroslav Vöröš se svými kolegy a jejich psími kamarády předvedli nácvik obran, bull sport, nácvik poslušnosti a agility. Celé odpoledne nás provázel svou hudbou a písničkami pan Jaroslav Porta. Děkujeme všem zúčastněným za milé setkání.Fotografie si můžete prohlédnout na našich webových stránkách (Ze života Domova - Fotogalerie). Jana Nerudová, DiS. úsek sociálně aktivizační Zdroje: p. Oldřich Podzimek www.ddfilipov.cz
miniatura
Sportovní hry
Filipovské olympijské hry V našem Domově probíhá každoročně několik tradičních akcí, které se staly neodmyslitelnou součástí kulturního a společenského života našich klientů. Největší akcí Domova se staly Filipovské olympijské hry, kterých se účastní i družstva ze spřátelených Domovů. Poprvé se hry uskutečnily již v roce 1994. Zúčastnila se tři družstva a soutěžilo se v šesti disciplínách na kulturním sále. Časem se navýšil nejen počet soutěžních družstev, ale i množství a rozmanitost jednotlivých disciplín, které probíhají na zahradě našeho Domova. V roce 2019 soupeřilo o vítězný pohár neuvěřitelných dvacet jedna týmů. V loňském roce bohužel musela být tato dlouholetá tradice z důvodu epidemiologických opatření zrušena. Jinak tomu nebude ani letos, a proto jsme pro naše klienty uspořádali sportovní hry v podobném duchu, jako se odehrávaly kdysi na začátku jejich zrodu. Soutěžilo se na kulturním sále ve čtyřech disciplínách, a to v košíkové, dírkované, šule a ve shazování kuželek. Celkem se přihlásilo třicet klientů. Zvlášť soutěžili muži a zvlášť ženy, ale jinak každý sám za sebe. Všichni se snažili o co nejlepší výsledek a vzájemně se podporovali, a když jim to zrovna nevyšlo, brali to s úsměvem. Po vyhlášení výsledků neodešel nikdo s prázdnou, kromě hlavních výher si každý zúčastněný odnesl za svoji snahu a vytrvalost drobnou odměnu. Jitka Garžová úsek sociálně aktivizační
miniatura
50. výročí zahájení poskytování sociálních služeb
První listopadový den tohoto roku si připomeneme významné jubileum - 50. výročí od zahájení poskytování sociálních služeb v našem Domově. „Střípky“ z historie a nedávné minulosti…Pokud vzpomeneme historický původ budovy, je třeba se vrátit až do devatenáctého století, kdy v těsné blízkosti významného poutního kostela a později baziliky Sv. Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově vznikal z potřeby poutníků klášter, zasvěcený řeholnímu řádu Redemptoristů, kteří již v roce 1881 vykonávali klášterní činnost. Později byl zřízen i noviciát, a to v letech 1914 – 1915, kdy byl přistavěn další, a také poslední trakt koleje do dnešní podoby popisného čísla 65.S utvářením státní hranice byl objekt zhruba v roce 1953 obsazen a využíván pro výcvik pohraničního vojska a dále sloužil jako kasárna. V roce 1966, po odstranění zátarasů na státní hranici, byla kasárna opuštěna a budova zůstala nevyužita.Nový účel využití dostala budova následnými úpravami a přestavbou na Domov pro seniory. Po stavebních úpravách byl provoz s názvem Domov důchodců Filipov zahájen 1. listopadu 1971 s kapacitou 105 míst. Součástí dokumentace Domova je mimo jiné i ručně psaná „Kniha obyvatel“ (klientů domova), vedená od roku 1971 až do současnosti. Filipovský domov patřil v 70. a 80. letech k nejlepším ústavním zařízením v rámci okresu Děčín.V říjnu roku 1993 byla podepsána partnerská smlouva mezi DD Filipov a Domovem pro seniory Oberland a v následujícím roce byl uspořádán první ročník Filipovských olympijských her. V červenci roku 1997 vznikl Senior Band, který byl vzorem pro vznik dalších hudebních skupin seniorů, například Bystřanka v DD Bystřany, DD Modrý kámen v Mnichově Hradišti, Herrnhut v Oberlandu a jiné.Od 1. ledna 2013 změnilo toto zařízení název na Domov „Srdce v dlaních“. Současný Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov je domovem pro osoby, kterým poskytuje jistotu klidu domova, zajišťuje důstojné zázemí ve stáří, nebo zdravotním hendikepu. Poskytuje služby osobní povahy, podporuje soběstačnost obyvatel s respektem k jejich individuálním potřebám a vytváří domácí prostředí. Posláním domova je poskytovat sociální službu a péči lidem, kteří v důsledku svého hendikepu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.V roce 2014 jsme oslavili dvě současně výjimečné události: 100 let od postavení budovy Domova a 100 let od povýšení Jiříkova (dekretem Františka Josefa I.) na město.Ve čtvrtek 16. září jsme se sešli s klienty a zaměstnanci v areálu Domova, abychom společně oslavili tento významný den. Pozvání přijali i představitelé města Jiříkova – starosta pan Michal Maják, místostarosta Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS., vedoucí odboru vnitřní správy Mgr. Jiří Semerád a pan Oldřich Podzimek, bývalý ředitel DD Filipov. Po úvodním slovu a přivítání všech přítomných panem starostou nás pan Podzimek seznámil a „pamětníkům“ připomněl důležité události Domova "tak, jak šel čas…"V průběhu odpoledne vystoupil Senior Band pod vedením pana Jaroslava Porty, děvčata z úseku sociálně aktivizačního si připravila tanec Jerusalema, ke kterému se přidali i další zaměstnanci, děti z Dětského domova Lipová předvedly rytmické vystoupení za doprovodu hudby a zazpívaly několik písniček. Na závěr programu nám pan Jaroslav Vöröš se svými kolegy a jejich psími kamarády předvedli nácvik obran, bull sport, nácvik poslušnosti a agility. Celé odpoledne nás provázel svou hudbou a písničkami pan Jaroslav Porta. Děkujeme všem zúčastněným za milé setkání.Fotografie si můžete prohlédnout na našich webových stránkách (Ze života Domova - Fotogalerie). Jana Nerudová, DiS. úsek sociálně aktivizační Zdroje: p. Oldřich Podzimek www.ddfilipov.cz

Naši partneři


Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program zaměstnanost

Ústecký kraj

Město Jiříkov

Město Rumburk

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Asociace Poskytovatelů Sociálních Služeb České Republiky

HARTMANN – RICO a.s.
výrobce zdravotnických a hygienických výrobků

INTER META Ostrava s.r.o.
výrobce zdravotnických prostředků a oděvů pro zdravotnictví

Kde nás najdete

Kliknutím otevřete nové okno s mapou.

Domov „Srdce v dlaních“

Vážení návštěvníci,

Vítáme Vás na stránkách Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov (dříve Domov důchodců Filipov). Dovolte, abychom Vás v úvodu seznámili s několika informacemi o našem Domově:

Zřizovatelem naší organizace je Město Jiříkov. Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle Zákona č. 108/2006 Sb. a poskytujeme následující pobytové a terénní sociální služby:


Pokud budete po návštěvě našich stránek mít potřebu dotázat se na námi poskytované služby, jejich cíle, poslání, principy, cílovou skupinu či jiné informace, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Vážení návštěvníci, rodinní příslušníci,

Nové Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN ze dne 18. listopadu 2021 upravuje omezení návštěv obyvatel Domova.

S účinností ode dne 22. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezují v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem návštěvy klientů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující klienta prokáže poskytovateli sociálních služeb, že splňuje následující podmínky:
 1. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 2. osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, provedený zdravotnickým pracovníkem, s negativním výsledkem, nebo

 3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

  1. léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

  2. léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

 4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
Osoba navštěvující klienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

V současné době jsou stanovena tato režimová opatření pro návštěvy:

Návštěvní doba pro osoby, které doloží příslušný doklad o splnění výše uvedených podmínek, je ve všední dny od 13:00 do 16:00 hod. po předchozí rezervaci termínu na tel. č. 734 752 113. Výjimečně si lze domluvit i jiný termín, záleží na pracovním vytížení zaměstnanců Domova.

 • Rezervuje se celá hodina, do které je nutné započítat vstupní proceduru a také desinfekci prostoru po předchozí návštěvě (reálná doba návštěvy je tedy cca 45 minut),
 • Na návštěvu se dostaví maximálně dvojice osob v termínu dle rezervace,
 • Vyčká před hlavním vchodem do budovy, na výzvu vstoupí dovnitř, provede desinfekci rukou, nasadí si respirátor a předloží příslušný doklad,
 • Vyplní Čestné prohlášení o bezinfekčnosti,
 • Vyčká příchodu svého blízkého v kavárně BABETA (návštěvní místnost, která je desinfikována a vyvětrána),
 • Po celou dobu návštěvy používá návštěva vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu,
 • Nikde jinde po budově se návštěva pohybovat nemůže, ani na toaletu.

Žádáme Vás o shovívavost, včasnou rezervaci a také její využití, strpění všech vstupních procedur. Zároveň chceme všechny návštěvníky upozornit na dodržování nošení respirátoru po celou dobu návštěvy. Za nedodržování tohoto základního opatření jsou Krajskou hygienickou stanicí stanovovány příslušným subjektům pokuty v řádu desítek tisíc korun!

Budeme se snažit vyhovět co možná největšímu počtu návštěv, proto Vás žádáme o pochopení, že doba trvání návštěvy není příliš dlouhá. I přesto je pro Vaše blízké i pro Vás důležitá.

Nadále se můžete informovat o zdravotním stavu Vašich blízkých denně mezi 13:00 – 14:00, anebo po domluvě na tel. čísle: 734 346 253.

Jiříkov, dne 22. 11. 2021

Mgr. Roman Horn
ředitel organizace

Pro případy, kdy z rozličných důvodů nemůžete osobně navštívit své blízké v našem Domově, jsme připravili možnost virtuální návštěvy prostřednictvím aplikace Skype.

Zejména v době epidemií, kdy je pro bezpečí našich klientů Domov takřka hermeticky uzavřen, může být videorelace Skype jednou z mála možností, jak se naši klienti mohou tváří v tvář pozdravit se svojí rodinou.


Podrobnější informace naleznete zde.

Kliknutím na odkaz si můžete prohlédnout platnou organizační strukturu Domova "Srdce v dlaních".

Prohlášení o přístupnosti   |   Copyright © 2010   |   Domov "Srdce v dlaních" – sociální služby Jiříkov   |   Vyrobilo: Chráněná grafická dílna Slunečnice   |   Dále rozvíjí: webmaster@ddfilipov.cz